Betrokkenheid – Bekwaamheid – Betaalbaarheid

Financiële Dienstverlener

Administratie

BEA verzorgt uw administratie op basis van een gezamenlijk gekozen methode en administratieve inrichting. Ik zorg er voor dat de administratie zo wordt ingeboekt dat de jaarrekening snel kan worden gegenereerd. Ik kan de administratie op uw kantoor verzorgen of u levert de administratie aan zodat ik het op kantoor verwerk.

Rapportages en advies

BEA verzorgt uw rapportages op uw gekozen frequentie; bijvoorbeeld per kwartaal of halfjaarlijks. We bespreken uw doelstelling en kansen. Rapportages zijn vaak alleen gericht op de belastingaangiftes. Mijn ambitie is om de rapportages te gebruiken om uw situatie te optimaliseren. Welke ingrepen heeft uw bedrijf nodig om het financiële rendement te verbeteren in samenhang met de belastingen. Inzicht in uw bedrijfsvoering is een belangrijk aspect.

Belastingen

BEA verzorgt uw administratie op basis van een gezamenlijk gekozen methode en administratieve inrichting. Ik zorg er voor dat de administratie zo wordt ingeboekt dat de jaarrekening snel kan worden gegenereerd. Ik kan de administratie op uw kantoor verzorgen of u levert de administratie aan zodat ik het op kantoor verwerk.

Rapportages en advies

BEA verzorgt uw rapportages op uw gekozen frequentie; bijvoorbeeld per kwartaal of halfjaarlijks. We bespreken uw doelstelling en kansen. Rapportages zijn vaak alleen gericht op de belastingaangiftes. Mijn ambitie is om de rapportages te gebruiken om uw situatie te optimaliseren. Welke ingrepen heeft uw bedrijf nodig om het financiële rendement te verbeteren in samenhang met de belastingen. Inzicht in uw bedrijfsvoering is een belangrijk aspect.

Mijn sleutelwoorden zijn: betrokkenheid, bekwaamheid en betaalbaarheid. 

Ik kom graag een keer langs om kennis te maken.