Betrokkenheid – Bekwaamheid – Betaalbaarheid

Persoonlijke Financiën

Aangifte inkomstenbelasting

BEA verzorgt uw aangifte inkomstenbelasting. Met de door u aangeleverde stukken en het doorvragen van BEA komen wij gezamenlijk tot een aangifte waarin alle relevante gegevens worden verwerkt. Zo wordt het hoogst haalbare fiscale resultaat behaald. Het aanvragen of aanpassen van de voorlopige aanslagen worden in overleg verzorgd. BEA ontvangt van de Belastingdienst de opgelegde belastingaanslagen zodat er kordaat gereageerd kan worden.

Toeslagen

BEA verzorgt de aanvragen met betrekking tot alle toeslagen (huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget). Het doen van de aanvraag voor de toeslagen kan voortvloeien uit de gemaakte aangifte inkomstenbelasting. Reeds lopende toeslagen kunnen worden aangepast op de huidige situatie, zodat er voorkomen kan worden dat er veel geld terugbetaald moet worden. Ik ben op de hoogte van uw gezinssituatie en sluit hierop aan, bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorgtoeslag voor een achttien jarige kind.

Belastingadvies

BEA kijkt tijdens het maken van de aangiften inkomstenbelasting naar de mogelijkheden om fiscaal te optimaliseren. Dat kan gaan om een advies voor het lopende jaar of voor de toekomst. Bijvoorbeeld: voorsorteren op het besparen van erfbelasting; gebruik maken van de vrijstellingen in box 3 of adviezen die naar voren komen tijdens een persoonlijk gesprek.

Uitstel

BEA verzorgt de aanvraag voor uitstel van het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. Als u de gegevens nog niet bij elkaar heeft verzameld of liever later dan 1 april / 1 mei de aangifte wilt indienen zijn daar mogelijkheden voor.

Mijn sleutelwoorden zijn: betrokkenheid, bekwaamheid en betaalbaarheid. 

Ik kom graag een keer langs om kennis te maken.